Konsert OCH workshop
(Workshop med Katarina 3-6 timmar+konsert med Katarina och Svante och ensemblen)

– Katarina arbetar med kören eller vokalgruppen på repertoar som ska framföras på konserten
– Svante kommer med till soundcheck och generalrepetition
– Ensemblen framträder med 1 stycke (vid längre workshops kan antalet anpassas) med duon.
– Konsertens innehåll delas mellan duon och ensemblen på ett lämpligt
sätt. Det är fullt möjligt att ensemblen endast medverkar på ett stycke.

Att gemensamt arbeta på något som ska framföras bidrar till en särskild känsla av angelägenhet.
Det är inte bara roligt och utmanande utan gör också att repetitionerna utvecklar berör många sidor av ensemblens verksamhet.
Ett typiskt exempel på en plan innebär att Katarina kommer till en repetition kvällen före konserten och göre en 3-timmars workshop.
Följande dag fortsätter repetiotionerna 11-14. Om konserten är kl 19.30 följer att soundcheck /genrep bör ligga kl 17.30-18.30